• Van 2 cổng vận hành bằng không khí áp suất thấp CVE2- Van làm mát-CKD

  Van vận hành bằng không khí chuyên kiểm soát chất làm mát trong máy công cụ và có khả năng chống lại các chất gây ô nhiễm.
  · Thân gang và cấu trúc vòng đệm kim loại (không bao gồm 10 A) giảm hao mòn và hư hỏng vùng vòng đệm đồng thời giúp nó chống lại các chất gây ô nhiễm.
  · Hỗ trợ nhiều loại áp lực.
  ·Áp dụng cho các loại đường kính cổng kết nối từ Rc3/8 đến 80 mặt bích.
  ·Dòng sản phẩm bao gồm loại ống dẫn kết nối mô-đun, giúp tiết kiệm không gian cho đường ống dẫn chất làm mát và giảm số giờ lao động.
  ·Lý tưởng cho việc kiểm soát chất làm mát.

 • Van 2 cổng vận hành bằng không khí áp suất thấp CVE22- Van làm mát-CKD

  Van vận hành bằng không khí chuyên kiểm soát chất làm mát trong máy công cụ và có khả năng chống lại các chất gây ô nhiễm.
  · Thân gang và cấu trúc vòng đệm kim loại (không bao gồm 10 A) giảm hao mòn và hư hỏng vùng vòng đệm đồng thời giúp nó chống lại các chất gây ô nhiễm.
  · Hỗ trợ nhiều loại áp lực.
  ·Áp dụng cho các loại đường kính cổng kết nối từ Rc3/8 đến 80 mặt bích.
  ·Dòng sản phẩm bao gồm loại ống dẫn kết nối mô-đun, giúp tiết kiệm không gian cho đường ống dẫn chất làm mát và giảm số giờ lao động.
  ·Lý tưởng cho việc kiểm soát chất làm mát.

Menu