CMK2-00-32-100 Xi lanh cơ bản CKD Japan – CMK2 cylinder ( Boresize Φ32mm) có cảm biến

1,600,000

Trong kho

Boresize (Φmm):  32
Stroke (mm):  100
Sensor : with sensor
Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
CMK2-00-32-100-T2YH-D-V CKD 2 tuần Download
3,550,000
CMK2-00-32-100-T3H3-D-I CKD 2 tuần Download
2,850,000
CMK2-00-32-100-T3V3-D-I-LB CKD 2 tuần Download
2,850,000
CMK2-00-32-100-T2H3-D-I CKD 2 tuần Download
2,850,000
CMK2-00-32-100-T2V3-D-I CKD 2 tuần Download
2,850,000
CMK2-00-32-100-T3H3-D CKD 2 tuần Download
2,750,000
CMK2-00-32-100-T3V3-D CKD 2 tuần Download
2,759,900
CMK2-00-32-100-T2H3-D CKD 2 tuần Download
2,750,000
CMK2-00-32-100-T2V3-D CKD 2 tuần Download
2,750,000
CMK2-00-32-100-T0H3-T CKD 2 tuần Download
2,750,000

Menu