Xi lanh CMK2-CB – Hãng CKD Nhật Bản

1,746,000

Trong kho

Type of Acting: Double acting type with air cushion

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
CMK2-CB-40-150-T0H3-D-Y CKD 7 ngày Download
3,225,000
CMK2-CB-32-25-T0H-H CKD 7 ngày Download
1,746,000
CMK2-CB-40-25-J CKD 7 ngày Download
2,284,000
CMK2-CB-32-75-T0H-R CKD 7 ngày Download
1,746,000
CMK2-CB-32-300-T0H-D-Y CKD 7 ngày Download
3,225,000
CMK2-CB-20-25-JY CKD 7 ngày Download
2,150,000
CMK2-CB-40-300-T0H-D-Y CKD 7 ngày Download
3,494,000
CMK2-CB-32-450-T0H-D-Y CKD 7 ngày Download
3,628,000
CMK2-CB-32-150-JY CKD 7 ngày Download
2,687,000
CMK2-CB-40-200-T0H-D-Y CKD 7 ngày Download
3,225,000

Menu