CMK2-F , CMK2 Series Tight Cylinder CKD JAPAN

3,225,000

Trong kho

Type of Acting: Double acting / slow speed type

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
CMK2-F-TA-32-100-T2YH-T-V CKD 7 ngày Download
6,450,000
CMK2-F-CC-20-50-T2YH-D-Y CKD 7 ngày Download
4,434,000
CMK2-F-LB-32-200-T2YH-T CKD 7 ngày Download
6,585,000
CMK2-F-LB-25-200-T2YH5-T CKD 7 ngày Download
6,719,000
CMK2-F-CB-20-75-T2YH-D-Y CKD 7 ngày Download
5,241,000
CMK2-F-CC-20-50-T3H-D CKD 7 ngày Download
3,225,000
CMK2-F-CB-25-100-T2YH3-D CKD 7 ngày Download
5,241,000
CMK2-F-FA-32-100-T2YH3-D CKD 7 ngày Download
5,241,000
CMK2-F-LB-20-250-T3YH-D CKD 7 ngày Download
5,106,000
CMK2-F-LB-20-300-T2YH5-D CKD 7 ngày Download
5,375,000

Menu