CMK2-S xi lanh khí nén hành trình đơn – single acting CKD

2,553,000

Trong kho

Type of Acting:  Single acting type / Extrusion type

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
CMK2-S-00-20-75-T2H-D-MI CKD 7 ngày Download
4,031,000
CMK2-S-00-20-50-T3H-D-I CKD 7 ngày Download
4,031,000
CMK2-S-CC-20-200-T2H-D-MI CKD 7 ngày Download
4,569,000
CMK2-S-TA-20-60-T0H-D-JB2 CKD 7 ngày Download
4,434,000
CMK2-S-CC-25-50-T2H-D CKD 7 ngày Download
4,031,000
CMK2-S-FA-32-100-T0H-T CKD 7 ngày Download
4,300,000
CMK2-S-00-32-200-T3H5-D CKD 7 ngày Download
4,972,000
CMK2-S-00-20-75-T0H-D CKD 7 ngày Download
3,225,000
CMK2-S-CC-32-75-T0H-R-JYB2 CKD 7 ngày Download
4,838,000
CMK2-S-TA-20-100-T0H-D-B2 CKD 7 ngày Download
3,628,000

Menu