Lõi lọc áp suất-DN-Size 0100-Hãng Hydac

0

Trong kho

Filtration rating 10.0
Sealing material NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=no bypass
Filter material, element BN/HC=Betamicron low pressure
Size 0100
Other features, element 0=no other features
Element type DN – pressure elements DIN
Express Yes
Filtration rating 10.00
Filter material Betamicron®4
Bypass No bypass
Sealing material NBR (Perbunan)
Other features, element No other features

 

Lõi lọc áp suất-DN-Pressure elements DIN- Size 0100- Hãng Hydac

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
0100 DN 010 BN4HC Hydac 2-4 tuần Download
0

Menu