Núm hút chân không VAS-100 Hãng sản xuất Festo

1,094,400

Trong kho

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
OT-FESTO036440 VASB-100-1/4-SI-B (1382277) Festo 2 tuần Download
1,094,400
OT-FESTO036423 VAS-100-1/4-SI-B (1386376) Festo 2 tuần Download
708,840
OT-FESTO036439 VASB-100-1/4-PUR-B (1396066) Festo 2 tuần Download
616,320
OT-FESTO036422 VAS-100-1/4-PUR-B (1396098) Festo 2 tuần Download
400,500
OT-FESTO008316 VAS-100-1/4-NBR (34586) Festo 2 tuần Download
379,080
OT-FESTO008349 VASB-100-1/4-NBR (35416) Festo 2 tuần Download
781,560

Menu