Núm hút chân không VAS-8 Hãng sản xuất Festo

198,000

Trong kho

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
OT-FESTO036438 VAS-8-M5-SI-B (1377781) Festo 2 tuần Download
198,000
OT-FESTO036448 VASB-8-M5-SI-B (1394696) Festo 2 tuần Download
270,900
OT-FESTO036447 VASB-8-M5-PUR-B (1395637) Festo 2 tuần Download
135,540
OT-FESTO036437 VAS-8-M5-PUR-B (1396086) Festo 2 tuần Download
113,580
OT-FESTO008343 VAS-8-M5-NBR (34588) Festo 2 tuần Download
106,740
OT-FESTO008374 VASB-8-M5-NBR (35410) Festo 2 tuần Download
166,500
OT-FESTO039730 VAS-8-M5-S-PUR-B (8025969) Festo 2 tuần Download
205,380

Menu