QSL Đầu Nối Khí Nén – Nối Ống L – Ren R- FESTO Push-in L-fitting QSL Orientable Male thread with external hex

80,000100,000 (-20%)

Trong kho

Đầu Nối Khí Nén – Nối Ống L – QSL Series – FESTO

Đóng gói 10 cái
Áp Suất Hoạt Động  [bar] -0.95 to 6
Môi Trường Hoạt Động Khí Nén
Kểu nối Ren R1/8 , R1/4, R3/8, R1/2
Kết nối Ống (Ømm) 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Nhiệt độ vận hành [°C] -10 to 80
Dùng kết nối Ống Theo Đường kính ngoài của ống
Màu sắc blue
Vật liệu khung Brass nickel-plated
Vật liệu seal NBR
Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
153045 QSL-1/8-4 Festo R1/8x4mm 7 ngày Download
50,000
153046 QSL-1/8-6 Festo R1/8x6mm 7 ngày Download
50,000
153048 QSL-1/8-8 Festo R1/8x8mm 7 ngày Download
55,000
190658 QSL-1/8-10 Festo R1/8x10mm 7 ngày Download
55,000
190659 QSL-1/4-4 Festo R1/4x4mm 7 ngày Download
55,000
153047 QSL-1/4-6 Festo R1/4x6mm 7 ngày Download
60,000
153049 QSL-1/4-8 Festo R1/4x8mm 7 ngày Download
60,000
153051 QSL-1/4-10 Festo R1/4x10mm 7 ngày Download
85,000
164981 QSL-1/4-12 Festo R1/4x12mm 7 ngày Download
10,000
190660 QSL-3/8-6 Festo R3/8x6mm 7 ngày Download
85,000
153050 QSL-3/8-8 Festo R3/8x8mm 7 ngày Download
100,000
153052 QSL-3/8-10 Festo R3/8x10mm 7 ngày Download
102,000
153053 QSL-3/8-12 Festo R3/8x12mm 7 ngày Download
110,000
190661 QSL-1/2-10 Festo R1/2x10mm 7 ngày Download
120,000
153054 QSL-1/2-12 Festo R1/2x12mm 7 ngày Download
120,000

Menu