SSD2-63 Xi lanh nhỏ gọn CKD Japan

1,000,000

Trong kho

Model No.
Product Name
Bore Size
SSD2
Double acting / single rod
φ63,

Xi lanh nhỏ gọn CKD dòng SSD2-63

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
SSD2-63-15 CKD 2 tuần Download
2,540,200
SSD2-63-15-N CKD 2 tuần Download
2,540,200
SSD2-63-75-N-LB CKD 2 tuần Download
4,018,000
SSD2-63D-25-N CKD 2 tuần Download
2,943,000
SSD2-63-100-N CKD 2 tuần Download
3,800,000
SSD2-63D-15-N-CB-Y CKD 2 tuần Download
3,800,000
SSD2-63D-100 CKD 2 tuần Download
4,421,000
SSD2-63D-100-N CKD 2 tuần Download
4,400,000
SSD2-63-200-N CKD 2 tuần Download
4,640,000
SSD2-63-150-N CKD 2 tuần Download
4,556,000

Menu