Van điện từ VUVG-14 Hãng sản xuất Festo

1,664,130

Trong kho

• Can be set to internal or external
pilot air supply for manifold
assemblies with sub-base valves
• Maximum pressure 10 bar
• Design principle:
– Piston spool with sealing ring
(VUVG-LK, VUVG-BK)
– Piston spool with sealing
cartridge (VUVG-L, VUVG-B)

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3 (566496) Festo 2 tuần Download
1,664,130
VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3 (566497) Festo 2 tuần Download
1,664,130
VUVG-L14-T32H-AT-G18-1P3 (566498) Festo 2 tuần Download
1,664,130
VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 (566500) Festo 2 tuần Download
1,564,850
VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 (566501) Festo 2 tuần Download
1,862,860
VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3 (566502) Festo 2 tuần Download
1,862,860
VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3 (566503) Festo 2 tuần Download
1,862,860
VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1& (566505) Festo 2 tuần Download
1,738,760
VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1& (566506) Festo 2 tuần Download
1,738,760
VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1& (566507) Festo 2 tuần Download
1,738,760

Menu