Van điện từ VUVG-18 Hãng sản xuất Festo

1,738,760

Trong kho

•Can be set to internal or external
pilot air supply for manifold
assemblies with sub-base valves
• Maximum pressure 10 bar
• Design principle:
– Piston spool with sealing ring
(VUVG-LK, VUVG-BK)
– Piston spool with sealing
cartridge (VUVG-L, VUVG-B)

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
VUVG-L18-T32C-AT-G14-1P3 (574422) Festo 2 tuần Download
1,738,760
VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3 (574423) Festo 2 tuần Download
1,738,760
VUVG-L18-T32H-AT-G14-1P3 (574424) Festo 2 tuần Download
1,738,760
VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3 (574425) Festo 2 tuần Download
1,862,860
VUVG-L18-T32U-MT-G14-1P3 (574426) Festo 2 tuần Download
1,862,860
VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3 (574427) Festo 2 tuần Download
1,862,860
VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3 (574428) Festo 2 tuần Download
1,304,240
VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 (574429) Festo 2 tuần Download
1,366,120
VUVG-L18-B52-T-G14-1P3 (574430) Festo 2 tuần Download
1,639,310
VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 (574431) Festo 2 tuần Download
1,937,150

Menu