Van điện từ VUVS-20 Hãng sản xuất Festo

1,234,000

Trong kho

• A reliable, robust valve with a long
service life
• Design principle:
– Piston spool with sealing ring
(VUVS-LK)
– Poppet seat, soft-sealing
(VUVS-LT)
– Piston spool with sealing
cartridge (VUVS-L)
• Flow rate up to 1800 l/min with
VUVS-LK and VUVS-LT
• Flow rate up to 2300 l/min with
VUVS-L
• Wide range of valve functions

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 (575249) Festo 2 tuần Download
1,234,030
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7 (575250) Festo 2 tuần Download
1,234,030
VUVS-L20-B52-D-G18-F7 (575251) Festo 2 tuần Download
1,511,130
VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7 (575252) Festo 2 tuần Download
1,709,520
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7 (575253) Festo 2 tuần Download
1,709,520
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7 (575254) Festo 2 tuần Download
1,709,520
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7 (575255) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7 (575256) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7 (575257) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7 (575258) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7 (575259) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7 (575260) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7 (575261) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7 (575262) Festo 2 tuần Download
1,076,100
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-& (575263) Festo 2 tuần Download
1,393,830

Menu