Van điện từ VUVS-25 Hãng sản xuất Festo

1,158,000

Trong kho

• A reliable, robust valve with a long
service life
• Design principle:
– Piston spool with sealing ring
(VUVS-LK)
– Poppet seat, soft-sealing
(VUVS-LT)
– Piston spool with sealing
cartridge (VUVS-L)
• Flow rate up to 1800 l/min with
VUVS-LK and VUVS-LT
• Flow rate up to 2300 l/min with
VUVS-L
• Wide range of valve functions

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8 (575471) Festo 2 tuần Download
1,158,210
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8 (575472) Festo 2 tuần Download
1,158,210
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8 (575473) Festo 2 tuần Download
1,158,210
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 (575474) Festo 2 tuần Download
1,158,210
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8& (575475) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F& (575476) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8& (575477) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F& (575478) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8& (575479) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F& (575480) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8& (575481) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F& (575482) Festo 2 tuần Download
1,372,580
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8 (575486) Festo 2 tuần Download
1,158,210
VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8 (575487) Festo 2 tuần Download
1,158,210
VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8 (575488) Festo 2 tuần Download
1,158,210

Menu