Van điện từ VUVS-30 Hãng sản xuất Festo

1,294,550

Trong kho

• A reliable, robust valve with a long
service life
• Design principle:
– Piston spool with sealing ring
(VUVS-LK)
– Poppet seat, soft-sealing
(VUVS-LT)
– Piston spool with sealing
cartridge (VUVS-L)
• Flow rate up to 1800 l/min with
VUVS-LK and VUVS-LT
• Flow rate up to 2300 l/min with
VUVS-L
• Wide range of valve functions

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8 (575564) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8 (575565) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8 (575566) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8 (575567) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8& (575568) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F& (575569) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8& (575570) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F& (575571) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8& (575574) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F& (575575) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8 (575579) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8 (575580) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 (575581) Festo 2 tuần Download
1,294,550
VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8& (575583) Festo 2 tuần Download
1,508,920
VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F& (575584) Festo 2 tuần Download
1,508,920

Menu