• Van điện từ VUVG-10 Hãng sản xuất Festo

  • Can be set to internal or external
  pilot air supply for manifold
  assemblies with sub-base valves
  • Maximum pressure 10 bar
  • Design principle:
  – Piston spool with sealing ring
  (VUVG-LK, VUVG-BK)
  – Piston spool with sealing
  cartridge (VUVG-L, VUVG-B)

 • Van điện từ VUVG-14 Hãng sản xuất Festo

  • Can be set to internal or external
  pilot air supply for manifold
  assemblies with sub-base valves
  • Maximum pressure 10 bar
  • Design principle:
  – Piston spool with sealing ring
  (VUVG-LK, VUVG-BK)
  – Piston spool with sealing
  cartridge (VUVG-L, VUVG-B)

 • Van điện từ VUVG-18 Hãng sản xuất Festo

  •Can be set to internal or external
  pilot air supply for manifold
  assemblies with sub-base valves
  • Maximum pressure 10 bar
  • Design principle:
  – Piston spool with sealing ring
  (VUVG-LK, VUVG-BK)
  – Piston spool with sealing
  cartridge (VUVG-L, VUVG-B)

 • Van điện từ VUVS-20 Hãng sản xuất Festo

  • A reliable, robust valve with a long
  service life
  • Design principle:
  – Piston spool with sealing ring
  (VUVS-LK)
  – Poppet seat, soft-sealing
  (VUVS-LT)
  – Piston spool with sealing
  cartridge (VUVS-L)
  • Flow rate up to 1800 l/min with
  VUVS-LK and VUVS-LT
  • Flow rate up to 2300 l/min with
  VUVS-L
  • Wide range of valve functions

 • Van điện từ VUVS-25 Hãng sản xuất Festo

  • A reliable, robust valve with a long
  service life
  • Design principle:
  – Piston spool with sealing ring
  (VUVS-LK)
  – Poppet seat, soft-sealing
  (VUVS-LT)
  – Piston spool with sealing
  cartridge (VUVS-L)
  • Flow rate up to 1800 l/min with
  VUVS-LK and VUVS-LT
  • Flow rate up to 2300 l/min with
  VUVS-L
  • Wide range of valve functions

 • Van điện từ VUVS-30 Hãng sản xuất Festo

  • A reliable, robust valve with a long
  service life
  • Design principle:
  – Piston spool with sealing ring
  (VUVS-LK)
  – Poppet seat, soft-sealing
  (VUVS-LT)
  – Piston spool with sealing
  cartridge (VUVS-L)
  • Flow rate up to 1800 l/min with
  VUVS-LK and VUVS-LT
  • Flow rate up to 2300 l/min with
  VUVS-L
  • Wide range of valve functions

 • Xi lanh ADN-100 Hãng sản xuất Festo

  Xi lanh nhỏ gọn dòng AND/AEN của FESTO – Germany

  Tiêu chuẩn ISO 21287 cho xi lanh khí nén

  Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian với nhiều ứng dụng

  Có bộ giảm chấn giúp xi lanh hoạt động êm

  Tuổi thọ xi lanh cao do công nghệ làm giảm độ ma sát


  Đường kính piston (Boreside Ø mm) : 100

  Hành trình ( stroke mm ) : 1-200

 • Xi lanh ADN-12 Hãng sản xuất Festo

  Xi lanh nhỏ gọn dòng AND/AEN của FESTO – Germany

  Tiêu chuẩn ISO 21287 cho xi lanh khí nén

  Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian với nhiều ứng dụng

  Có bộ giảm chấn giúp xi lanh hoạt động êm

  Tuổi thọ xi lanh cao do công nghệ làm giảm độ ma sát


  Đường kính piston (Boreside Ø mm) : 12

  Hành trình ( stroke mm ) : 1-200

 • Xi lanh ADN-16 Hãng sản xuất Festo

  Xi lanh nhỏ gọn dòng AND/AEN của FESTO – Germany

  Tiêu chuẩn ISO 21287 cho xi lanh khí nén

  Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian với nhiều ứng dụng

  Có bộ giảm chấn giúp xi lanh hoạt động êm

  Tuổi thọ xi lanh cao do công nghệ làm giảm độ ma sát


  Đường kính piston (Boreside Ø mm) : 16

  Hành trình ( stroke mm ) : 1-200

 • Xi lanh ADN-20 Hãng sản xuất Festo

  Xi lanh nhỏ gọn dòng AND/AEN của FESTO – Germany

  Tiêu chuẩn ISO 21287 cho xi lanh khí nén

  Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian với nhiều ứng dụng

  Có bộ giảm chấn giúp xi lanh hoạt động êm

  Tuổi thọ xi lanh cao do công nghệ làm giảm độ ma sát


  Đường kính piston (Boreside Ø mm) : 20

  Hành trình ( stroke mm ) : 1-200

 • Xi lanh ADN-25 Hãng sản xuất Festo

  Xi lanh nhỏ gọn dòng AND/AEN của FESTO – Germany

  Tiêu chuẩn ISO 21287 cho xi lanh khí nén

  Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian với nhiều ứng dụng

  Có bộ giảm chấn giúp xi lanh hoạt động êm

  Tuổi thọ xi lanh cao do công nghệ làm giảm độ ma sát


  Đường kính piston (Boreside Ø mm) : 25

  Hành trình ( stroke mm ) : 1-200

 • Xi lanh ADN-32 Hãng sản xuất Festo

  Xi lanh nhỏ gọn dòng AND/AEN của FESTO – Germany

  Tiêu chuẩn ISO 21287 cho xi lanh khí nén

  Thiết kế nhỏ gọn tối ưu không gian với nhiều ứng dụng

  Có bộ giảm chấn giúp xi lanh hoạt động êm

  Tuổi thọ xi lanh cao do công nghệ làm giảm độ ma sát


  Đường kính piston (Boreside Ø mm) : 32

  Hành trình ( stroke mm ) : 1-200

Menu