Lõi lọc áp suất-DN-Size 0040-Hãng Hydac

0

Trong kho

Filtration rating 25.0
Sealing material NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=no bypass
Filter material, element BN/HC=Betamicron low pressure
Size 0040
Other features, element 0=no other features
Element type DN – pressure elements DIN
Express Yes
Filtration rating 25.00
Filter material Betamicron®4
Bypass No bypass
Sealing material NBR (Perbunan)
Other features, element No other features

Lõi lọc áp suất-DN-Pressure elements DIN- Size 0040- Hãng Hydac

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
0040 DN 025 BN4HC Hydac 2-4 tuần Download
0

Menu