Lõi lọc-R-return line elements-Size 0060-Hãng Hydac

0

Trong kho

Filtration rating 10.0
Sealing material NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filter material, element ON=Optimicron low pressure
Size 0060
Other features, element 0=no other features
Element type R – return line elements
Express Yes
Filtration rating 10.00
Filter material Optimicron®
Sealing material NBR (Perbunan)
Other features, element No other features

Lõi lọc R-return line elements- Size 0060- Hãng Hydac

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
0060 R 010 ON Hydac 2-4 tuần Download
0

Menu