Vòng đệm PTFE Teflon, gasket

40,00060,000 (-33%)

Trong kho

vòng đệm PTFE teflon

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
45x35x2mm made to order 45x35x2mm 1 tuần Download
60,000
30x20x2mm made to order 30x20x2mm 1 tuần Download
60,000

Menu