• Van điện từ 2 cổng Pilot Kick Type Dòng APK11 CKD

    Van điện từ 2 cổng điều khiển bằng pít-tông.
    ・ Chất lỏng: Nó có thể được sử dụng cho không khí, độ chân không thấp (1,33 × 103 Pa (abs)), nước, dầu hỏa, dầu (20 mm2/s trở xuống) và hơi nước.
    ・ Thông số kỹ thuật IP65 cũng có thể được chọn.
    ・ Nước/không khí/dầu/chân không: Dòng van đa năng điều khiển các loại chất lỏng khác nhau.
    ・ Để kiểm soát chất lỏng

Menu