Van điện từ 2 cổng Pilot Kick Type Dòng APK11 CKD

Trong kho

Van điện từ 2 cổng điều khiển bằng pít-tông.
・ Chất lỏng: Nó có thể được sử dụng cho không khí, độ chân không thấp (1,33 × 103 Pa (abs)), nước, dầu hỏa, dầu (20 mm2/s trở xuống) và hơi nước.
・ Thông số kỹ thuật IP65 cũng có thể được chọn.
・ Nước/không khí/dầu/chân không: Dòng van đa năng điều khiển các loại chất lỏng khác nhau.
・ Để kiểm soát chất lỏng

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
APK11-8[A,G,N]-0[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-B[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-C[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-D[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-E[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-F[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-H[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-J[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-K[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-L[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-M[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-8[A,G,N]-N[2C,2E,2G,2H,3A,3M,3N,4A,4M,4N,5A,5M,5N]-[DC48V,DC100V] CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-10A-B2C-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-15A-C4A-AC220V CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-20A-C4A-AC220V CKD 2-3 tuần Download
0
APK11-25A-C4A-AC220V CKD 2-3 tuần Download
0

Menu