CMK2-00-32-200 Xi lanh cơ bản CKD Japan – CMK2 cylinder ( Boresize Φ32mm) có cảm biến

1,800,000

Trong kho

Boresize (Φmm):  32
Stroke (mm):  200
Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
CMK2-00-32-200-T2YH-D-V CKD 2 tuần Download
3,800,000
CMK2-00-32-200-T3H3-D-I CKD 2 tuần Download
3,300,000
CMK2-00-32-200-T3V3-D-I-LB CKD 2 tuần Download
3,200,000
CMK2-00-32-200-T2H3-D-I CKD 2 tuần Download
320,000
CMK2-00-32-200-T2V3-D-I CKD 2 tuần Download
3,200,000
CMK2-00-32-200-T3H3-D CKD 2 tuần Download
3,200,000
CMK2-00-32-200-T3V3-D CKD 2 tuần Download
3,199,900
CMK2-00-32-200-T2H3-D CKD 2 tuần Download
3,200,000
CMK2-00-32-200-T2V3-D CKD 2 tuần Download
3,100,000
CMK2-00-32-200-T0H3-T CKD 2 tuần Download
3,200,000

Menu