Bộ lọc, điều áp kết hợp ( F.L) – dòng W1000-W2000-W3000-W4000-W8000, Xã Tự động, hãng sản xuất CKD

1,500,000

Trong kho

Bộ lọc, điều áp kết hợp ( F.L)

Hãng sản xuất : CKD Nhật Bản

Áp suất vận hành 0.05- 0.85 (Mpa)

Đã bao gồm đồng hồ

Kích Thước lưới lọc (μm) : 5

Dùng cho hệ thống Khí nén

Áp suất vận hành tối đa (Mpa): 1

 

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
W1000-6-W-F1 CKD 2 tuần Download
0
W1000-8-W-F1 CKD 2 tuần Download
0
W2000-8-W-F1 CKD 2 tuần Download
0
W2000-10-W-F1 CKD 2 tuần Download
0
W3000-8-W-F CKD 2 tuần Download
0
W3000-10-W-F CKD 2 tuần Download
0
W4000-8-W-F CKD 2 tuần Download
0
W4000-10-W-F CKD 2 tuần Download
0
W4000-15-W-F CKD 2 tuần Download
0
W8000-20W-F CKD 2 tuần Download
0
W8000-25-W-F CKD 2 tuần Download
0

Menu