Xi lanh Series 40 cylinders with centre trunnion Mod. F-Diameter (Ø)= 200 mm-Stroke= 150 mm-Hãng Camozzi

Trong kho

Xi lanh Series 40 cylinders with centre trunnion Mod. F-Diameter (Ø)= 200 mm-Stroke= 150 mm-Hãng Camozzi

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
40M5T200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4T200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2L200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2T200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M5L200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4L200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3L200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3T200F0150 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0

Menu