Xi lanh Series 40K cylinders-double-acting, through-rod-Diameter (Ø)= 200 mm-Stroke=200mm-Hãng Camozzi

Trong kho

Xi lanh Series 40K cylinders-double-acting, through-rod-Diameter (Ø)= 200 mm-Stroke= 200 mm-Hãng Camozzi

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
40M6L200A0200 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M6T200A0200 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M6L200A0200V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M6T200A0200V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0

Menu