Bộ lọc, điều áp kết hợp ( F.L) – dòng W1000-W2000-W3000-W4000-W8000, xã tay, hãng sản xuất CKD

1,200,000

Trong kho

Bộ lọc, điều áp kết hợp ( F.L)

Hãng sản xuất : CKD Nhật Bản

Áp suất vận hành 0.05- 0.85 (Mpa)

Kích Thước lưới lọc (μm) : 5

Dùng cho hệ thống Khí nén

Áp suất vận hành tối đa (Mpa): 1

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
W1000-6-W CKD 2 tuần Download
1,200,000
W1000-8-W CKD 2 tuần Download
1,200,000
W2000-8-W CKD 2 tuần Download
1,423,000
W2000-10-W CKD 2 tuần Download
1,423,000
W3000-8-W CKD 2 tuần Download
1,980,000
W3000-10-W CKD 2 tuần Download
1,980,000
W3000-15-W CKD 2 tuần Download
1,980,000
W4000-15-W CKD 2 tuần Download
4,700,000
W4000-20-W CKD 2 tuần Download
4,700,000
W1000-8-W-T8-B3WG41P CKD 2 tuần Download
1,423,000
W1000-8-W-T8-B3WG45P CKD 2 tuần Download
1,423,000
W1000-8-W-T8-BWG41P CKD 2 tuần Download
1,423,000
W1000-8-W-T8-BWG45P CKD 2 tuần Download
1,423,000
W1000-8-W-T8-G41P CKD 2 tuần Download
1,423,000

Menu