Van điện từ 2 cổng loại Van đa năng Sê-ri AP11 CKD

Trong kho

Dòng van Multilex để kiểm soát các chất lỏng khác nhau bao gồm nước, không khí, dầu và chân không.

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
AP11-8A-02G-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-8A-02G-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-8A-03A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-8A-03A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-8A-03A-DC24V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-8A-C4A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-8A-C4A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-10A-02G-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-10A-02G-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-10A-03A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-10A-03A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-10A-03A-DC24V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-10A-04A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-15A-02G-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-15A-02G-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-15A-03A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-15A-04A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-15A-04A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-15A-04M-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-02G-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-03A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-03A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-03A-DC24V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-04A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-04A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-20A-04M-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-25A-02G-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-25A-03A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-25A-03A-AC200V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-25A-03A-DC24V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-25A-04A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0
AP11-25A-04A-AC100V CKD 2-3 tuần Download
0

Menu