Xi lanh Series 40 cylinders with centre trunnion Mod. F-Diameter (Ø)= 160 mm-Stroke= 80 mm-Hãng Camozzi

Trong kho

Xi lanh Series 40 cylinders with centre trunnion Mod. F-Diameter (Ø)= 160 mm-Stroke= 80 mm-Hãng Camozzi

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
40M5T160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M4T160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M5L160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M3T160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M4L160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M3L160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M2L160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M2T160F0080V CAMOZZI FKM 2 tuần Download
0
40M5T160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M5L160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4L160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4T160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3T160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3L160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2T160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2L160F0080 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0

Menu