Xi lanh Series 40 cylinders with centre trunnion Mod. F-Diameter (Ø)= 250 mm-Stroke= 250 mm-Hãng Camozzi

Trong kho

Xi lanh Series 40 cylinders with centre trunnion Mod. F-Diameter (Ø)= 250 mm-Stroke= 250 mm-Hãng Camozzi

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
40M4T250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4L250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3T250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3L250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2T250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2L250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M5T250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M5L250F0250 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0

Menu