Xi lanh Series 40K cylinders-Tie-rods cylinders-Diameter (Ø)= 160 mm-Stroke= 125 mm-Hãng Camozzi

Trong kho

Xi lanh Series 40K cylinders-Tie-rods cylinders-Diameter (Ø)= 160 mm-Stroke= 125 mm-Hãng Camozzi

Mã Sp Hãng Trọng lượng Thời gian giao hàng Tài liệu Số lượng Price
40M5T160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M5L160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4T160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M4L160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3L160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M3T160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2T160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0
40M2L160A0125 CAMOZZI NBR 2 tuần Download
0

Menu